.co.th

จดโดเมน .co.th แล้ว

Nameserver เป็น RESERVED.IN.TH หมายถึงอะไรคะ

หรือถูกห้ามใช้?

เวบที่รับจดไม่ให้แก้ไข nameserver เอง ต้องแจ้งผ่านเค้าแล้ว ไม่นาน nameserver เป็น reserved.in.th

ไม่ทราบว่ามันปกติหรือมีปัญหา

สอบถามยังผู้ให้บริการที่จดทะเบียนโดเมนเนมด้วยได้เลยครับ

Name Server (DNS) = Domain name server

ชื่อโดเมนเนม ชื่อแทน ที่ทำการเชื่อมโยง Domain Name ไปยัง IP Address เซิร์ฟเวอร์ครับ

โดเมนเนมทุกประเภท ทำการตั้งค่า Name Server หรือ DNS ได้

กรณีไม่ทราบติดต่อสอบถามยังผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนมครับ

ปกติครับ ว่าแต่ตอน register ไม่ได้ระบุ name server เข้าไปด้วยรึเปล่าครับ

ตอนจด ไม่ได้ระบุ name server เข้าไปด้วยค่ะ

แจ้งให้เค้าเปลี่ยนภายหลัง แต่ไม่เปลียนค่าสักที

ไว้พรุ่งนี้ติดต่อใหม่ดู ขอบคุณค่ะ