โปรโมชั่นสุดพิเศษ บริการรับฝากเครืองเซิฟเวอร์ Co-Location @ IDC JasTel Network ว่าง 1/2 1/4

บริการรับฝากเครืองเซิฟเวอร์ Co-Location

โปรโมชั่นสุดพิเศษ
RACK 1/4 ราคา 12000 บาท จากปกติ 20000 บาท
RACK 1/2 ราคา 20000 บาท จากปกติ 45000 บาท

*Rack Server 1U @IDC JasTel Network

  • 2000 บาท