Cloud ไทยจ้าวไหนเชื่อมต่อ OVH เร็ว ๆ บ้าง

มีคลาวด์จ้าวไหนบ้างครับที่เชื่อมต่อกับ OVH เร็ว ๆ เห็นของ UIH มี direct amazon google อยากได้จ้าวที่เชื่อมต่อไป OVH เร็ว ๆ บ้างครับ