เชิญร่วมสัมมนา “แนวคิด หลักการ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแบบระบบเมฆ (Cloud Computing)”

สวทช. โดยฝ่ายวิจัยนโยบาย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ หัวข้อ
“แนวคิด หลักการ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแบบระบบเมฆ (Cloud Computing)”
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถ.ราชปรารภ กทม.
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ website: www.nstda.or.th/prs

การสื่อสารระบบเมฆ :d5f02ecd:

อิอิ พี่ต้องหา avatar เพิ่ม เป็นพวกรูปเมฆๆ ค่ะ

งานน่าสนใจอีกแล้วครับ

ลองชื่อก่อน