โฆษณา Citroen C4 แจ่มดี

โฆษณา Citroen C4 แจ่มดี

เมื่ิิอ transformer fever

lol

นะ…

โฆษณาเขาดีจริงๆ สุดยอดมากครับ อยากจะมีแบบนี้ไว้สักคัน