ขาย Cisco Switch,Firewall,Router,AP อื่นมือ 1 รับประจาก Cisco โดยตรง

สนใจรุ่นอื่นที่ไม่ได้โพสสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ 084-8012391 อีเมล์ wankamgoot@gmail.com

สินค้าทุกรุ่นเป็นของใหม่จากโรงงานนะครับ

[U][SIZE=3][COLOR=#000080][B]Cisco Switch Layer2[/B][/COLOR][/SIZE][/U][FONT=Calibri][SIZE=2][FONT=Calibri][SIZE=2][FONT=Calibri][SIZE=2][FONT=Calibri][SIZE=2] [TABLE]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960-24TC-S[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite Image[/B]
[/TD]
[TD][B]20,000 ฿ [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960-48TC-S[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite Image[/B]
[/TD]
[TD][B]30,000 ฿[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960-48TT-S[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960 48 10/100 + 2 1000BT LAN Lite Image[/B]
[/TD]
[TD][B]30,000 ฿[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960-24PC-S[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite Image[/B]
[/TD]
[TD][B]35,000 ฿[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960-48PST-S[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite Image[/B]
[/TD]
[TD][B]55,000 ฿ [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960S-F24TS-S[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960-SF 24 FE, 2 x SFP, LAN Lite[/B]
[/TD]
[TD][B]40,000 ฿[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960S-F48TS-S[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960-SF 48 FE, 2 x SFP, LAN Lite[/B]
[/TD]
[TD][B]55,000 ฿[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960S-24TS-S[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x SFP LAN Lite[/B]
[/TD]
[TD][B]40,000 ฿[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960S-48TS-S[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960S 48 GigE, 2 x SFP LAN Lite[/B]
[/TD]
[TD][B]65,000 ฿[/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][TABLE]
[TR]
[TD][B]-WS-C2960-24TC-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image[/B]
[/TD]
[TD][B]25,000 ฿ [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960-48TC-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image[/B]
[/TD]
[TD][B]50,000 ฿[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960-24TT-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image[/B]
[/TD]
[TD][B]25,000 ฿[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960-48TT-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960 48 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image[/B]
[/TD]
[TD][B]50,000 ฿[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960-24PC-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base Image[/B]
[/TD]
[TD][B]55,000 ฿[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960-48PST-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base Image[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960G-8TC-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960 7 10/100/1000 + 1 T/SFP LAN Base[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960S-F24TS-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960-SF 24 FE, 2 x SFP, LAN Base[/B]
[/TD]
[TD][B]call[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960S-F48TS-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960-SF 48 FE, 4 x SFP, LAN Base[/B]
[/TD]
[TD][B]call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960S-F24PS-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960-SF 24 FE, PoE 370W, 2 x SFP, LAN Base[/B]
[/TD]
[TD][B]call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960S-F48LPS-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960-SF 48 FE, PoE 370W, 4 x SFP, LAN Base[/B]
[/TD]
[TD][B]call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960S-F48FPS-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960-SF 48 FE, PoE 740W, 4 x SFP, LAN Base[/B]
[/TD]
[TD][B]call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960S-24TS-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960S 24 GigE, 4 x SFP LAN Base[/B]
[/TD]
[TD][B]call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960S-48TS-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base[/B]
[/TD]
[TD][B]call[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960S-24PS-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base[/B]
[/TD]
[TD][B]call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960S-48LPS-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base[/B]
[/TD]
[TD][B]call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960S-48FPS-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 4 x SFP LAN Base[/B]
[/TD]
[TD][B]call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960S-24TD-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base[/B]
[/TD]
[TD][B]call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960S-48TD-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960S 48 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base[/B]
[/TD]
[TD][B]call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]- WS-C2960S-24PD-L[/B]
[/TD]
[TD][B]Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base[/B]
[/TD]
[TD][B]call [/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[SIZE=3]
[COLOR=#000080][B][U]Cisco Switch Layer3
[/U][/B][/COLOR][TABLE]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Cisco Switch L3 ; 3560V2 Series IP BASE[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560V2-24TS-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560V2 24 10/100 + 2 SFP + IPB (Standard) Image[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]Call [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560V2-48TS-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]Call [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560V2-24PS-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560V2 24 10/100 PoE + 2 SFP + IPB (Standard) Image[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]Call [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560V2-48PS-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560V2 48 10/100 PoE + 4 SFP + IPB (Standard) Image[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]Call [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Cisco Switch L3 ; 3560V2 Series IP SERVICE[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560V2-24TS-E[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560V2 24 10/100 + 2 SFP + IPS (Enhanced) Image[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]Call [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560V2-48TS-E[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPS (Enhanced) Image[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]Call [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560V2-24PS-E[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560V2 24 10/100 PoE + 2 SFP + IPS (Enhanced) Image[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]Call [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560V2-48PS-E[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560V2 48 10/100 PoE + 4 SFP + IPS (Enhanced) Image[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]Call [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Cisco Switch L2+ ; 3560X Series LAN BASE[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560X-24P-L[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560X 24 Port PoE LAN Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]95,000 [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560X-24T-L[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560X 24 Port Data LAN Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]85,000 [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560X-48PF-L[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560X 48 Port Full PoE LAN Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]Call [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560X-48P-L[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560X 48 Port PoE LAN Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]Call [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560X-48T-L[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560X 48 Port Data LAN Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]Call [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Cisco Switch L3 ; 3560X Series IP BASE[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560X-24T-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560X 24 Port Data IP Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]Call [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560X-24P-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]Call [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560X-48PF-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560X 48 Port Full PoE IP Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]Call [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560X-48P-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560X 48 Port PoE IP Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]Call [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3560X-48T-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3560X 48 Port Data IP Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Cisco Switch L3 ; 3750V2 Series IP BASE[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750V2-24TS-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750V2 24 10/100 + 2 SFP Standard Image[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750V2-48TS-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750V2 48 10/100 + 4 SFP Standard Image[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750V2-24PS-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750V2 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard Image[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750V2-48PS-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750V2 48 10/100 PoE + 4 SFP Standard Image[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Cisco Switch L3 ; 3750V2 Series IP SERVICE[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750V2-24TS-E[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750V2 24 10/100 + 2 SFP Enhanced Image[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750V2-48TS-E[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750V2 48 10/100 + 4 SFP Enhanced Image[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750V2-24PS-E[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750V2 24 10/100 PoE + 2 SFP Enhanced Image[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750V2-48PS-E[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750V2 48 10/100 PoE + 4 SFP Enhanced Image[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Cisco Switch L2+ ; 3750X Series LAN BASE[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750X-24T-L[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750X 24 Port Data LAN Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750X-48T-L[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750X 48 Port Data LAN Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750X-24P-L[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750X 24 Port PoE LAN Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750X-48P-L[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750X 48 Port PoE LAN Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750X-48PF-L[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750X 48 Port Full PoE LAN Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Cisco Switch L3 ; 3750X Series IP BASE[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750X-24T-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750X-48T-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750X 48 Port Data IP Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750X-24P-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750X 24 Port PoE IP Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750X-48P-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750X 48 Port PoE IP Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750X-48PF-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750X 48 Port Full PoE IP Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750X-12S-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750X-24S-S[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750X 24 Port GE SFP IP Base[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Cisco Switch L3 ; 3750X Series IP SERVICE[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750X-12S-E[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Services[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U][B][U]Call [/U][/B][/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B][U]WS-C3750X-24S-E[/U][/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B][U]Catalyst 3750X 24 Port GE SFP IP Services[/U][/B]
[/TD]
[TD][B][U]Call [/U][/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[TABLE]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Cisco Switch L3 ; 3850 Series LAN BASE[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]WS-C3850-24T-L[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base[/B]
[/TD]
[TD][B]150,000 [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]WS-C3850-24P-L[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE LAN Base[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]
[TABLE]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/B][/TD]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD=“align: left”][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Cisco Switch L3 ; 3850 Series IP SERVICE[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]WS-C3850-24T-E[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]WS-C3850-24P-E[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Services[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]WS-C3850-48T-E[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]WS-C3850-48P-E[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Services[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]WS-C3850-48F-E[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Services[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[COLOR=#000080][B][U]Cisco Firewall ASA
[/U][/B][/COLOR][/SIZE][TABLE]
[TR]
[TD=“align: left”][B]ASA5505-BUN-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES[/B]
[/TD]
[TD][B]20,000[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]ASA5505-50-BUN-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]ASA 5505 Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, 3DES/AES[/B]
[/TD]
[TD][B]30,000 [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]ASA5505-UL-BUN-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]ASA 5505 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, 3DES/AES[/B]
[/TD]
[TD][B]40,000 [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]ASA5505-SEC-BUN-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES[/B]
[/TD]
[TD][B]55,000 [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]ASA5510-BUN-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]ASA 5510 Appliance with SW, 5FE,3DES/AES[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]ASA5510-SEC-BUN-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]ASA 5510 Security Plus Appl with SW, HA, 2GE+3FE, 3DES/AES[/B]
[/TD]
[TD][B]Call[/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[SIZE=3][U][B]

[COLOR=#000080]Cisco Router[/COLOR]
[/B][/U][/SIZE][TABLE]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO1905/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]C1905 Router, 2 GE, HWIC-1T, CAB-SS-V35MT, 256F/256D, IPBase[/B]
[/TD]
[TD][B]30,000[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO1921/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]C1921 Modular Router, 2 GE, 2 EHWIC slots, 512DRAM, IP Base[/B]
[/TD]
[TD][B]33,000 [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO1921-SEC/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco1921/K9 with 2GE, SEC License PAK, 512MB DRAM, 256MB Fl[/B]
[/TD]
[TD][B]40,000 [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO1941/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco 1941 w/2 GE,2 EHWIC slots,256MB CF,512MB DRAM,IP Base[/B]
[/TD]
[TD][B]45,000 [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO1941-SEC/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco 1941 Security Bundle w/SEC license PAK[/B]
[/TD]
[TD][B]55,000 [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO2901/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco 2901 w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base[/B]
[/TD]
[TD][B]60,500 [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO2901-V/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco 2901 UC Bundle, PVDM3-16, UC License PAK[/B]
[/TD]
[TD][B]Call[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO2901-SEC/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco 2901 Security Bundle w/SEC license PAK[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO2911/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco 2911 w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO2911-V/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco 2911 UC Bundle, PVDM3-16, UC License PAK[/B]
[/TD]
[TD][B]Call[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO2911-SEC/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO2921/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco 2921 w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO2921-V/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco 2921 UC Bundle, PVDM3-32, UC License PAK[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO2921-SEC/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco 2921 Security Bundle w/SEC license PAK[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO2951/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco 2951 w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,2 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO2951-V/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco 2951 UC Bundle, PVDM3-32, UC License PAK[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO2951-SEC/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco 2951 Security Bundle w/SEC license PAK[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO3925/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco 3925 w/SPE100(3GE,4EHWIC,4DSP,2SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB)[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CISCO3945/K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Cisco 3945 w/SPE150(3GE,4EHWIC,4DSP,4SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB)[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[COLOR=#000080][SIZE=3][U][B]Cisco Access Point
[/B][/U][/SIZE][/COLOR][TABLE]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Clean Air Access Point 802.11n 450 Mbps (Controller Needed)[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-CAP1602I-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11a/g/n Ctrlr-based AP, Int Ant, E Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-CAP1602E-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11a/g/n Ctrlr-based AP, Ext Ant, E Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B][B]Call [/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-CAP2602I-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Int Ant; E Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B][B]Call [/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-CAP2602E-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Ext Ant; E Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Lightweight Access Point 802.11a/b/g (Controller Needed)[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-LAP1131G-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11g Integrated Unified AP; Int Antennas; ETSI Cnfg[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-LAP1131AG-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI Cnfg[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-LAP1242G-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11g only Unified AP; RP-TNC; ETSI Cnfg[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-LAP1242AG-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC ETSI Cnfg[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Lightweight Access Point 802.11n (Controller Needed)[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-LAP1041N-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-LAP1042N-A-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; A Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-LAP1141N-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-LAP1261N-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11g/n Ctrlr-based AP; Ext Ant; E Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-LAP1262N-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11a/g/n Ctrlr-based AP; Ext Ant; E Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Wireless Access Point 802.11a/b/g (Standalone)[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-AP1131G-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11g Integrated Auto AP; Int Antennas; ETSI Cnfg[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-AP1131AG-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11a, .11g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-AP1242G-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11g Integrated Auto AP; RP-TNC; ETSI Cnf[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-AP1242AG-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; ETSI Cnfg[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Wireless Access Point 802.11n (Standalone)[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-AP1041N-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; E Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-AP1042N-A-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; A Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-AP1141N-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; E Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-AP1142N-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11 a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; E Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-AP1261N-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11g/n Standalone AP; Ext Ant; E Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-AP1262N-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11a/g/n Standalone AP; Ext Ant; E Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Wireless Access Point 802.11n 450 Mbps (Standalone)[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-SAP1602I-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11a/g/n Standalone AP, Int Ant, E Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-SAP1602E-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: right”][/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-SAP2602I-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11n Auto ; 3x4:3SS; Mod;Int Ant; E Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]AIR-SAP2602E-E-K9[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]802.11n Auto ; 3x4:3SS; Mod;Ext Ant; E Reg Domain[/B]
[/TD]
[TD][B]Call [/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[SIZE=3][U][B]

[COLOR=#000080]Cisco Card
[/COLOR][/B][/U][/SIZE][TABLE]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]WAN + LAN Module for ISR G2 Router [/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]HWIC-1T=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]1-Port Serial WAN Interface Card[/B]
[/TD]
[TD][B]call[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]HWIC-2T=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]2-Port Serial WAN Interface Card[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]HWIC-2A/S=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]2-Port Async/Sync Serial WAN Interface Card[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CAB-SS-V35MT=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]HWIC-2FE=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Two 10/100 routed port HWIC[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]EHWIC-1GE-SFP-CU=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]EHWIC 1 port dual mode SFP(100M/1G) or GE(10M/100M/1G) Spare[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]EHWIC-VA-DSL-A=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Multi Mode VDSL2/ADSL/2/2+ EHWIC Annex A[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]EHWIC-4ESG=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Four port 10/100/1000 Ethernet switch interface card[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]ACS-1900-RM-19=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Rack Mount Kit for 1921, 1905[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]ACS-1941-RM-19=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]19 inch rack mount kit for Cisco 1941/1941W ISR[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][B][U]Voice Module for ISR G2 Voice Bundle Router[/U][/B]
[/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[TD=“bgcolor: #a6a6a6, align: left”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]VIC2-2FXO=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Two-port Voice Interface Card - FXO (Universal)[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]VIC2-4FXO=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Four-port Voice Interface Card - FXO (Universal)[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]VIC3-2FXS/DID=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Two-Port Voice Interface Card- FXS and DID[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]VIC3-4FXS/DID=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Four-Port Voice Interface Card - FXS and DID[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]VIC3-2E/M=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]Two-port Voice Interface Card - E and M[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]VWIC3-1MFT-G703=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]1-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - G.703[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]VWIC3-2MFT-G703=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]2-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - G.703[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]VWIC3-1MFT-T1/E1=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]1-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]VWIC3-2MFT-T1/E1=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]2-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]VWIC3-4MFT-T1/E1=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]4-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: left”][B]CAB-E1-RJ45BNC=[/B]
[/TD]
[TD=“align: left”][B]E1 Cable RJ45 to dual BNC (unbalanced), Spare[/B]
[/TD]
[TD][B][B]call[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

ขอบคุณครับ