[จำหน่าย] อุปกรณ์ - ติดตั้ง - คอนฟิค Cisco, Juniper, Fortigate, Huawei, Server, Network

[B][SIZE=4][COLOR=#0000ff][SIZE=3][B][SIZE=4][COLOR=#0000FF][FONT=Comic Sans MS]อุปกรณ์ Cisco, Juniper, Fortigate, Huawei, Server, Network[/FONT][/COLOR][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][COLOR=#000000][FONT=Comic Sans MS] - รับติดตั้ง-คอนฟิค - Cisco, Juniper, Fortigate, Huawei, Server, Network[/FONT][/COLOR][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][COLOR=#000000][FONT=Comic Sans MS] - รับ Order - Cisco, Juniper, Fortigate, Huawei, Server, Network ที่นอกเหนือจากรายการ[/FONT][/COLOR][/SIZE][/B]
[/SIZE]
[/COLOR][/SIZE][/B]


[B][SIZE=4][COLOR=#0000ff]

[/COLOR][/SIZE][/B][B][FONT=Verdana][B][B][COLOR=#ff0000][SIZE=3]สินค้า… ถ้ามาเอาที่ร้าน ลดให้ 500 บาทต่อชิ้นนะคับ[/SIZE][/COLOR]
[/B][/B][/FONT][/B]

[B][SIZE=4]1[/SIZE][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][SIZE=4][FONT=comic sans ms] - Juniper SRX1400 Services Gateway[/FONT][/SIZE][/B][/FONT][/B][/FONT][/B]
[B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][SIZE=3][COLOR=#000000][SIZE=2]
[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][TABLE]
[TR]
[TD=“bgcolor: #D8D8D8, align: left”]Junos Software version tested[/TD]
[TD=“bgcolor: #ededed, align: left”]Junos 12.1X44[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #D8D8D8, align: left”]Firewall performance (max)[/TD]
[TD=“bgcolor: #ededed, align: left”]10 Gbps[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #D8D8D8, align: left”]IPS performance (NSS 4.2.1)[/TD]
[TD=“bgcolor: #ededed, align: left”]3 Gbps[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #D8D8D8, align: left”]AES256+SHA-1 / 3DES+SHA-1 VPN performance[/TD]
[TD=“bgcolor: #ededed, align: left”]4 Gbps[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #D8D8D8, align: left”]Maximum concurrent sessions[/TD]
[TD=“bgcolor: #ededed, align: left”]1.5 million[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #D8D8D8, align: left”]New sessions/second (sustained, TCP, 3-way)[/TD]
[TD=“bgcolor: #ededed, align: left”]70,000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #D8D8D8, align: left”]Maximum security policies[/TD]
[TD=“bgcolor: #ededed, align: left”]40,000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #D8D8D8, align: left”]Maximum users supported[/TD]
[TD=“bgcolor: #ededed, align: left”]Unrestricted[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #D8D8D8, align: left”]Maximum available slots for IOCs[/TD]
[TD=“bgcolor: #ededed, align: left”]1 (front slot)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“bgcolor: #D8D8D8, align: left”]Fixed I/O ports[/TD]
[TD=“bgcolor: #ededed, align: left”]

[LIST]
[]GE Base System
6 10/100/1000 RJ45 + 4 1000Base-X SFP + 2 1000Base-X SFP shared as data or clustering control
[
]XGE Base System
3 10GBase-X SFP plus + 6 10/100/1000 RJ45 + 1 1000Base-X SFP + 2 1000Base-X SFP shared as data or clustering control
[/LIST]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][SIZE=3][COLOR=#000000][SIZE=2]
[B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][SIZE=3][COLOR=#000000][SIZE=2][FONT=comic sans ms][FONT=Verdana][FONT=comic sans ms][FONT=Verdana][SIZE=3][COLOR=#333333][B]ขาย - [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][B][COLOR=#FF0000][SIZE=4]ขายไปแล้ว[/SIZE][/COLOR][/B][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][SIZE=3][COLOR=#000000][SIZE=2]

[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B]

[B][B][B][B][B][B][B][SIZE=3][COLOR=#000000][FONT=Verdana][SIZE=2][FONT=comic sans ms][SIZE=4]2 [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=2][COLOR=#000000][FONT=comic sans ms][SIZE=4]- Cisco WS-SUP720-3B[/SIZE][/FONT][/COLOR]

[SIZE=2][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Device Type : Control processor
Form Factor : Plug-in module
RAM : 512 MB (installed) / 1 GB (max)
Flash Memory : 512 MB
Data Link Protocol : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet[/FONT][/COLOR][/SIZE]

[SIZE=4][FONT=Verdana][COLOR=#000000]ขาย - [/COLOR][/FONT][COLOR=#ff0000]ขายไปแล้ว [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][SIZE=2][SIZE=3]เหลือ 2 ลายการ์ด 5,000 บาท ด้านล่าง…[/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#000000][SIZE=2]

[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana][SIZE=3][COLOR=#000000][SIZE=2]- ลายการ์ด [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][SIZE=3]Cisco WS-X6316-GE-TX[/SIZE] 1 ใบ

  • ลายการ์ด [SIZE=3]Cisco WS-X6248-RJ45[/SIZE] 1 ใบ

[/B][B][B][FONT=Verdana][B][B][B][B][B][B][SIZE=3][COLOR=#000000][SIZE=2]…[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/B][/B]

[B][SIZE=4][FONT=comic sans ms]3 - Intel I340-T4 Gigabit Quad Port PCIE Ethernet Server Adapter 4-Port (แท้) [/FONT][/SIZE][/B]

[B]Brand: Intel[/B]
[B]Model: E1G44HT[/B]
[B]Specifications :[/B]
[B]Standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab[/B]
[B]Speed: 10/ 100/ 1000Mbps[/B]
[B]Connectors: 4 x RJ45[/B]
[B]Interface: PCI-Express 2.0[/B]
[B]Features Processor: Intel 82580[/B]
[B]Warranty : ประกัน 3 เดือน[/B]

[SIZE=4][B]ขาย - [COLOR=#ff0000]ราคา 3,000 บาท[/COLOR] [/B][/SIZE]
[B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][SIZE=4][FONT=comic sans ms]
[/FONT][/SIZE][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B]


[B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][SIZE=4][FONT=comic sans ms]
[/FONT][/SIZE][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][B][B][FONT=Verdana][B][B][B][B][B][B][SIZE=4][FONT=comic sans ms]5 - HP ProLiant DL320 G5 Server[/FONT][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/B][/B]

[B]CPU Type : Intel Quad Core Xeon 3120 (2.6 Ghz / 6MB / 1333Mhz)[/B]
[B]Mainboard : Intel: 3200 Number of processor support = 1 (800 / 1066 / 1333 Mhz)[/B]
[B]Memory : ECC DDR2 8 GB (800 Mhz)[/B]
[B]Harddisk : SATAII 500 GB (300 / 7,200 rpm)[/B]
[B]Lan Connection : 2x Gigabit Ethernet Connection[/B]
[B]Max Memory : Up to 8 GB ECC DDR[/B][B] (4 DIM[/B][B]2Ms)

[/B][FONT=verdana][SIZE=4][B]ขาย - [COLOR=#FF0000]ขายไปแล้ว[/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][SIZE=4][FONT=comic sans ms]6 - Asus Server RS100-E5-PI2

[/FONT][/SIZE][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][B]CPU Type : Intel Quad Core Xeon 3330 (2.6 Ghz / 6MB / 1333Mhz)[/B]
[B]Mainboard : Intel: 3200 Number of processor support = 1 (800 / 1066 / 1333 Mhz)[/B]
[B]Memory : ECC DDR2 8 GB (800 Mhz)[/B]
[B]Harddisk : SATAII 500 GB (300 / 7,200 rpm)[/B]
[B]Lan Connection : 2x Gigabit Ethernet Connection[/B]
[B]Max Memory : Up to 8 GB ECC DDR[/B][B] (4 DIM[/B][B]2Ms)[/B]
[B]Slot Type : 1x PCI Express x16 (x8 Speed)[/B]
[B]Raid Type : Support for RAID 0, 1[/B]
[B]Hdd Type : 2x SATAII / 2x IDE[/B]
[B]Chassis : ASUS 1U Rack[/B]
[B]USB : port 2 Rear and 2 Front / 2 Hdd Fix Drive / Slim DVD-ROM[/B]
[B]Graphic : XGI Z9S with 32 MB DDRII SDRAM[/B]
[B]Power Supply : 220 Watt [/B]

[FONT=verdana][SIZE=4][B]ขาย - [COLOR=#FF0000]ราคา 6,000 บาท[/COLOR] (ประกัน 1 เดือน ลดได้ต่อมานะคับ[/B][/SIZE][/FONT][FONT=verdana][SIZE=4][B]) [/B][/SIZE][/FONT][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][SIZE=4][FONT=comic sans ms]

7 - จำหน่ายอุปกรณ์ Cisco, Juniper, Fortigate, Huawei มือสอง[/FONT]

[SIZE=3]- สินค้าทุกชิ้นรับประกันความพึ่งพอใจ

  • สินค้าบางชิ้นในรายการแนะนำให้โทรมาก่อนนะคับ เพื่อของหมด
  • รับติดตั้งอุปกรณ์ที่ขาย
  • รับวาง Colocation

ราคาอุปกรณ์…

[/SIZE][/SIZE][/B]

[B]
[COLOR=#ff0000]สนใจติดต่อ… [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][COLOR=#ff0000]PM หรือ โทร… (ต้องการด่วนติดต่อทางโทรศัพท์ได้เลยนะคับ) [/COLOR][/FONT][/B][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/B]

[/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana]>>> หจก. ไอทีจี โซลูชั่น [/FONT][/B][/FONT][/B]:smiley: [B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana]Tel. 091-780-1180, 080-234-5671

[/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT]>>>[/B] [B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana]สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook >>> IT Solution
[/FONT][/B][/FONT][/B][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana]
[/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT]>>>[/B] [B]Line : ITsolutions หรือ Inspironz[FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana]
[/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B]
[B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana]
[/FONT][/B][/FONT][/B][B][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana]จัดส่งสินค้า… ในเขตกรุงเทพ - ปริมนฑล (ต่างจังหวัด + ค่าส่ง 500 บาทครับ) ถ้ามาเอาที่ร้าน ลดให้ 500 บาทต่อชิ้น

[/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B]
[B][COLOR=#FF0000]หน้ากระทู้… ไม่มีการ update จากสมาชิกคนอื่น แต่เรามีการขายกันผ่านทางโทรศัพท์ตลอด[/COLOR][/B]

[/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/FONT][/B]

:D:D:D

อ่านกติกาด้วยครับ เดี๋ยวโดนหิ้วกระทู้แล้วจะหาว่าไม่บอกกล่าวกันนะครับ :smiley:

ผมก็อ่านแล้ว งง อยู่ก็แยกกระทู้ออก 2 ส่วนแล้ว แนะนำได้คับว่า ผิดตรงไหน

  • การตอบต่อท้ายกระทู้แต่ละครั้ง ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 3 วันนับจากการตอบท้ายกระทู้ครั้งก่อน ยกเว้นกรณีเหมาะสม หรือจำเป็น เช่น การปิดการขาย หรือตอบคำถามลูกค้า

อ่านดีๆ ครับ http://www.thaihosttalk.com/showthread.php/64427-การลงประกาศโฆษณา

โพสนี้มีสมาชิกมาเตือนแล้วน่ะครับว่าให้อ่านกติกา แล้วคุณก็มาตอบแล้ว(เวลา 9.37) แต่กลับบอกว่า “งง” ทั้งๆทีกติกาก็เขียนอยู่อย่างชัดเจน ซึ่งถ้าไม่เข้าใจก็น่าจะโพสถามในหมวดอื่นที่จัดไว้ให้สอบถามปัญหา ก็ยังไปโพสดันอีกกระทู้ขึ้นมาอีก (เวลา 9.40)

ก็ขอแจกคำเตือนไว้ 1 ครั้งครับ ส่วนกระทู้ที่โพสดันขอ ลบ ครับ

โอเค.คับ เข้าใจแระคับ ต้องขอโทษด้วยนะคับ

เซิฟเวอร์ Dell กับ Fortigate ลดได้อีกไหมคับ… PM มานะคับ

PM ไปแล้ว UP !!!

UP !!!

UP !!!

อัพ !!!

UP !!!

UP !!!

UP !!!

UP !!!

UP !!!

อัพคับบบ…

UP +++

ดันคับบบ…