CentOS 6.X สามารถติดตั้งบน HDD ที่มีพื้นที่มากกว่า 2 TB ได้ไหม

สวัสดีครับ สอบถามเกี่ยวกับการลง CentOS 6.9 บน HDD ที่มีขนาดมากกว่า 2 TB สามารถทำได้ไหมครับ

ลองลงแบบใช้พื้นที่ 100 GB (LVM) ลงได้ปกติพอขยาย partition เป็น 2 TB ไม่สามารถบูทได้ครับ

Boot แล้วเข้าไปใน mode grub พอมีแนวทางไหมครับ หรือต้องลงบน CentOS 7 เท่านั้น

ขอบคุณครับ

ให้ใช้ parted แบ่ง partition แทน fdisk ครับ

limit 2TB มาจาก fdisk