ลง centos 6 แบบ minimal แล้วลง directadmin ยังไงไม่ให้เน่า

เชื่อว่าหลายคนคงประสบปัญหากันพอควรครับกับ DA เจ้าปัญหา

อันที่จริง มันมาจากว่า centos 6 มัน minimal เกินไปหน่อย lib ที่ควรจะติดมากับ mysql ก็เลยไม่ติดมาด้วย

หลังจากลง centos เสร็จก็สั่งตามนี้ครับyum update

rpm -Uvh http://mirrors.thzhost.com/epel/6/x86_64/epel-release-6-5.noarch.rpm

yum install gcc-c++ make patch screen wget quota ncftp bind bind-utils caching-nameserver which bison flex webalizer patch openssl-devel.x86_64 curl-devel.x86_64 e2fsprogs-devel.x86_64 perl-DBI ntp tcpdump iptables telnet traceroute rsync openssh-clients perl-Term-ReadKey autoconf rpm-build vim-enhanced nginx automake libaio libcurl-devel


จัดไปเลยทั้งยวง

แล้วก็ติดตั้ง directadmin ได้ตามปกติเลยครับ

โอ้ว ขอบคุณครับ มันเด็ดมาก

ขอบพระคุณครับ

ขอบคุณมากครับศิษย์พี่

เยี่ยมเลย

centos minimal เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ผมยังหนุ่มๆ แล้วครับ

ยังหนุ่มอยู่ป่ะฮะตอนนี้

หนุ่มน้อยครับ

ลองแล้วขึ้นแบบนี้ เกิดจากอะไรครับ

[root@*********** ~]# yum update

Loaded plugins: fastestmirror

Loading mirror speeds from cached hostfile

Could not retrieve mirrorlist http://mirrorlist.centos.org/?release=6&arch=x86_64&repo=os error was

14: PYCURL ERROR 6 - ""

Error: Cannot find a valid baseurl for repo: base

[root@*********** ~]#

yum Errno 14: PYCURL ERROR 6

เกิดจาก Pycurl กับ CentOS6 พยายามจะ IPRESOLVE ip v6 ทำให้เกิดความเฮี้ยน ซึ่งบางจังหวะมันก็จะ RESOLVE ip v4 … เหตุผลคือ pycurl ตั้ง setopt ไว้เป็น IPRESOLVE_WHATEVER ครับ

การจะแก้ หากเอาแบบตรง ๆ โต้ง ๆ เลยคือ

เข้าไปแก้ไฟล์

/usr/lib/python2.6/site-packages/urlgrabber/grabber.py

บรรทัดที่ 1174 เพิ่มบรรทัดใหม่เข้าไป พิมพ์คล้าย ๆ กันว่า

self.curl_obj.setopt(pycurl.IPRESOLVE, pycurl.IPRESOLVE_V4)

Save แล้วก็จะใช้งานได้ตามปกติทันที

การเข้าไปแก้ไฟล์นั้น เพราะ yum ไปเรียก urlgrab และมันใช้ urlgrabber เลยต้องไปตาม setopt ของ pycurl ในนั้นครับ …

ยอดเยี่ยม

[root@*** ~]# yum update

Traceback (most recent call last):

 File "/usr/bin/yum", line 4, in <module>

  import yum

 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/yum/__init__.py", line 39, in <module>

  import config

 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/yum/config.py", line 30, in <module>

  from parser import ConfigPreProcessor, varReplace

 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/yum/parser.py", line 3, in <module>

  import urlgrabber

 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/urlgrabber/__init__.py", line 54, in <module>

  from grabber import urlgrab, urlopen, urlread

 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/urlgrabber/grabber.py", line 1175

  self.curl_obj.setopt(pycurl.IPRESOLVE, pycurl.IPRESOLVE_V4)

  ^

IndentationError: unexpected indent

[root@*** ~]#

ลองทำแล้วได้แบบนี้ครับ

ห้าม เคาะ tab ครับ … python เรื่องมาก เรื่อง indent ครับ ต้องเคาะ SPACE เอาครับ!!

yum update

rpm -Uvh http://mirrors.thzhost.com/epel/6/x86_64/epel-release-6-7.noarch.rpm


yum install gcc-c++ make patch screen wget quota ncftp bind bind-utils caching-nameserver which bison flex webalizer patch openssl-devel.x86_64 curl-devel.x86_64 e2fsprogs-devel.x86_64 perl-DBI ntp tcpdump iptables telnet traceroute rsync openssh-clients perl-Term-ReadKey autoconf rpm-build vim-enhanced nginx automake libaio libcurl-devel

แก้ให้นิดหน่อย epel เป็น version 6.7 แล้วนะครับ :th_059_:

ขอบคุณมากๆๆๆ ครับ