ต้องการซื้อ Card Raid Dell,PERC SAS

ผมต้องการซื้อ Card Raid Dell,PERC หรือ SAS

ใครมีของใน Stock แจ้งให้ทราบด้วยครับ

Mt.tong

PM มาก็ได้ครับผมจะติดต่อกลับครับ

มีแต่ SAS 6/iR ครับ

ได้ครับ เท่าไหร่ครับ PM มาก็ได้ครับ

พอดีตกคำว่าหรือ