รับเขียนโปรแกรม c#.net/asp.net/vb.net/php มี ผลงาน อยู่บนเวปให้ดู

รับเขียนโปรแกรม c#.net/asp.net/vb.net/php มี ผลงาน อยู่บนเวปให้ดู

http://www.webprodee.com เวปผลงาน

เบอร์โทร 085-0305045

อีเมล์ kornzro@hotmail.com

สนใจครับ

เอาไว้ถ้ามีงานจะติดต่อไปครับ ผลงานเยอะดีครับ