ใครรู้วิธีเขียน browse... ไฟล์บางนามสกุล

ใครมีวิธีเขียน code html ไหมครับ ที่จะ browse… บางนามสกุลเท่านั้น ไม่ใช่ All File(.)

ใช้จาวาสคริปดัก หรือไม่ก็ไปเช็คที่ไฟล์ php เลยครับ

เอาตัวอย่างของ radio.in.th ให้ดูง่ายๆน่ะครับ (เป็นช่อง browse สำหรับให้คนสมัคร DJ ส่งไฟล์ demo)

	if(empty($demofile)){
		$strErr .= "กรุณาเลือกไฟล์เดโมที่ใช้จัดรายการ
";
		$chk = false;
	}else{
		$demofileformat = ereg_replace(".*\.(.*)$","\\1",$demofile);
		if((!eregi("mp3|wma|wav",$demofile)) || ($demofilesize > 5242880) || (empty($demofiletmp_name))){
		
		//echo $demofileformat."

";
		//if(eregi("wmv",$demofileformat)){
			$strErr .= "กรุณาตรวจสอบขนาด/ชนิด ของไฟล์เดโมให้ถูกต้อง
";
			$chk = false;
		}
	}

ปล. โค๊ดเก่านี้เขียนแบบ smarty ครับ และมีบางอันที่ไม่สามารถบอกได้หมด หวังว่าโค๊ดข้างบนพอจะเป็นแนวทางได้บ้างเล็กๆ น้อยๆ

ขอบคุณพี่ LaZieR และ bunpot ครับผม

จะลองทำดู แต่ถ้าใครมีโค๊ดเต็มๆ ก็ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

Image Upload, File Type Check, File Size Check
http://www.programmingtalk.com/showthread.php?t=7986

หรือเขียนง่ายๆ แบบนี้เลยครับ

<input name=file>

code:
if ($_FILES[‘file’][‘type’] != “.exe” ||