มีวิธี Block referred เว็บที่ไม่ต้องการโดยใช้ Apache ใหมครับ

มีวิธี Block referred เว็บที่ไม่ต้องการโดยใช้ Apache ใหมครับ

เอาแบบ block จาก Config Apache เลยได้ยิ่งดี ไม่อยากใช้ .htaacess

ขอบคุณครับ

แบบว่าไม่อยากให้ดึงรูปเราไปเฉพาะ domain.com นี้แล้วให้ replay รูปกลับไปได้ แบบนี้ยิ่งดี หุๆ

ปกติถ้าผมจะบล๊อก hot link ผมใช้แบบนี้ครับ

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://yourdomain.com.$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.yourdomain.com.
$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://yourdomain:80.$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.yourdomain.com:80.
$ [NC]
RewriteRule .[Zz][Ii][Pp]$|.[Rr][Aa][Rr]$|.*[Pp][Dd][Ff]$ yourdomain.com

ไฟล์ .htaccess ด้านบนจะเปลี่ยน url ไปที่ yourdomain.com ถ้า referer ไม่ใช่ โดเมนของเรา

ถ้าต้องการบล๊อกบาง domain น่าจะเปลี่ยนเป็น

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://blockdomain.com.$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://www.blockdomain.com.
$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://blockdomain:80.$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://www.blockdomain.com:80.
$ [NC]
RewriteRule .[Zz][Ii][Pp]$|.[Rr][Aa][Rr]$|.*[Pp][Dd][Ff]$ yourdomain.com

ใส่แบบนี้ได้ไหมครับ ถ้ามีหลาบย sub โดเมนใส่แบบนี้ได้ไหมครับ

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://yourdomain.com.$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.yourdomain.com.
$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://yourdomain:80.$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://
.yourdomain.com:80.$ [NC]
RewriteRule .
[Zz][Ii][Pp]$|.[Rr][Aa][Rr]$|.[Pp][Dd][Ff]$ http://*.yourdomain.com/hotlink.html


<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on

# Block Referrer Spam

# Drugs / Herbal

RewriteCond %{HTTP_REFERER} (sleep-?deprivation) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (sleep-?disorders) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (insomnia) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (phentermine) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (phentemine) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (vicodin) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (hydrocodone) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (levitra) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (hgh-) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (-hgh) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (ultram-) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (-ultram) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (cialis) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (soma-) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (-soma) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (diazepam) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (gabapentin) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (celebrex) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (fioricet) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (ambien) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (zoloft) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (finasteride) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (lamisil) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (meridia) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (allegra) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (diflucan) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (zovirax) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (valtrex) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (lipitor) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (proscar) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (acyclovir) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (sildenafil) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (tadalafil) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (xenical) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (melatonin) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (xanax) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (herbal) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (drugs) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (lortab) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (adipex) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (propecia) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (carisoprodol) [NC,OR]
RewriteRule .* - [F]

# Porn

RewriteCond %{HTTP_REFERER} (porno) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (shemale) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (gangbang) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (-orgy) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (cock-) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (anal-) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (orgy-) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (singles-?christian) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (dating-?christian) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (cumeating) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (cream-?pies) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (cumsucking) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (cumswapping) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (cumfilled) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (cumdripping) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (krankenversicherung) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (cumpussy) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (suckingcum) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (drippingcum) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (pussycum) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (swappingcum) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (eatingcum) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (cum-) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (sperm) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (christian-?dating) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (jewish-?singles) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (sex-?meetings) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (swinging) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (swingers) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (personals) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (sleeping) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (libido) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (grannies) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (mature) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (enhancement) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (sexual) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (gay-?teen) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (teen-?chat) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (gay-?chat) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (adult-?finder) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (adult-?friend) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (friend-?finder) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (friend-?adult) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (finder-?adult) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (finder-?friend) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (discrete-?encounters) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (cheating-?wives) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (housewives) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (\-sex\.) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (xxx) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (snowballing) [NC]
RewriteRule .* - [F]

# Weight

RewriteCond %{HTTP_REFERER} (fat-) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (-fat) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (diet) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (pills) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (weight) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (supplement) [NC]
RewriteRule .* - [F]

# Gambling

RewriteCond %{HTTP_REFERER} (texas-?hold-?em) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (poker) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (casino) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (blackjack) [NC]
RewriteRule .* - [F]

# Loans / Finance

RewriteCond %{HTTP_REFERER} (mortgage) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (refinancing) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (cash-?advance) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (cash-?money) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (pay-?day) [NC]
RewriteRule .* - [F]

# User Agents

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (Program\ Shareware|Fetch\ API\ Request) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (Microsoft\ URL\ Control) [NC]
RewriteRule .* - [F]

# Misc / Specific Sites

RewriteCond %{HTTP_REFERER} (netwasgroup\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (nic4u\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (wear4u\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (foxmediasolutions\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (liveplanets\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (aeterna-tech\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (continentaltirebowl\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (chemsymphony\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (infolibria\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (globaleducationeurope\.net) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (soma\.125mb\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (mitglied\.lycos\.de) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (foxmediasolutions\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (jroundup\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (feathersandfurvanlines\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (conecrusher\.org) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (sbj-broadcasting\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (edthompson\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (codychesnutt\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (artsmallforsenate\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (axionfootwear\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (protzonbeer\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (candiria\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (bigsitecity\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (coresat\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (istarthere\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (amateurvoetbal\.net) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (alleghanyeda\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (xadulthosting\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (datashaping\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (zick\.biz) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (newprinceton\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (dvdsqueeze\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (xopy\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (webdevboard\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (devaddict\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (eaton-inc\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (whiteguysgroup\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (guestbookz\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (webdevsquare\.com) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (indfx\.net) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (snap\.to) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (2y\.net) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (astromagia\.info) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (jixx\.de) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (free-?sms) [NC]
RewriteRule .* - [F]
</IfModule>

ใส่ใน .htaccess ก็ง่ายดี ถ้าจะใส่ใน httpd.conf ก็ได้

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^(http://|https://)(www.)?(mydomain.com).*$ [NC]
RewriteRule .(jpe?g|gif|bmp|png|wav)$ images/steal.jpg [L]

อันนี้ผมใช้กับเว็บที่มาขโมยรูปโดยเฉพาะ โดยสร้างรูปชื่อ steal.jpg ในนั้นเขียนตัวโตๆ ไว้เลยว่าอย่าขโมยรูปของชั้นนะ