หาผู้เชียวชาญครับ ต้องการจ้างทำ สคริป block email ที่ส่งออกจากเครือง

หาผู้เชียวชาญครับ

เจอฝัง perl script เข้าไป มันทำงานเป็น MTA เอง ส่งเมล์ออกไปได้อย่างอิสระ ก็จบ

เหมือนอ่านในนี้ผ่านๆว่า ให้ไม่ใรน .cgi เลย(เอา โมดูลนี้ออก 0)

-*-