วิธี block email (Merak)

อีเมลล์ info@abc.in.th ส่งสแปมเมลล์ ผมเลยลบ account นี้ แต่พอเข้าไปดูที่เมนู message queue ก็ยังคงมีอีเมลล์ที่ส่งด้วย info@nat.in.th อยู่ตลอดเวลา แม้จะลบคิวเก่าๆออกหมดแล้วก็ตาม ผมอยากทราบวิธี filter หรือ block เมลล์นี้ห้ามส่งเมลล์ทุกชนิดออกจาก server

ทำตามนี้ครับ

หรือจะสรุปให้ครับ

ดูใน exim.conf ว่ามีคำสั่งลิงค์ไฟล์ filfer หรือเปล่าน่ะครับ ใน Server ผมจะมี system_filter = /etc/system_filter.exim

บน command line

touch /var/log/filter.log
chmod 0644 /var/log/filter.log

vi /etc/system_filter.exim

เพิ่มชุดคำสั่ง

logfile /var/log/filter.log 0644
if (
$header_from contains "@abc.in.th" or
$header_from contains "@xxxx.com" or
$header_from contains "@yyyy.com"
)
then
logwrite "$tod_log $message_id from $sender_address is block"
seen finish
endif

========================

แค่นี้โดเมนนี้จะถูก Block จาก Server ของคุณทั้ง In และ Out

$header_from contains "@abc.in.th"

ถ้าใช้เป็น $header_from contains "info@abc.in.th"

ไม่รู้มันจะ block ให้ไหมครับ เดี๊ยวลองดูก่อนครับ ยังไงก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ของผมเป็น windows ครับ แต่ก็พอเอาไปประยุกต์ได้

Block เฉพาะอีเมล์ครับ คือ contains