ฝากประชาสัมพันธ์งาน ฟรี สัมมนาเชิงวิชาการ BizIT2006 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งาน BizIT 2006 ฟรี สัมมนาเชิงวิชาการ
IT Innovation for Business Empowering
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน วันที่ 18-19 ตุลาคม 2549
ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกลงทะเบียนฟรีที่
http://bizit.cpe.ku.ac.th/register.php

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://bizit.cpe.ku.ac.th
หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2579-2200
Email : bizit@ku.ac.th