การคำณวน Bandwidth ของแต่ล่ะ Package ให้กับลูกค้า หาจากอะไรบ้างครับ

การคำณวน Bandwidth ของแต่ล่ะ Package ให้กับลูกค้า หาจากอะไรบ้างครับ

  1. Disk spac
  2. Email
  3. Database
  4. FTP

ยกตัวอย่างเช่น

  1. Disk spac 1 G
  2. Email account 1
  3. Database 1
  4. FTP Unlimited

เราควรจะหา Bandwidth ได้ด้วยวิธีไหน

ขอบคุณ THT team.

  1. FTP

Bandwidth ไม่มีสูตรตายตัวครับ ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน

ประสบการณ์

:e111de78:

ลอกคนมี ประสบการณ์

ให้น้อยไว้กอน เพิ่มทีหลังง่ายครับ แต่ถ้าให้มากไป จะลดทีหลังไม่ได้นะฮะ

ขอบคุณมากครับ ที่เข้ามาตอบกระทู้ :875328cc:

มันไม่มีอะไรตายตัวจริงๆครับ

ลอกคนในนี้ห้าๆๆๆ