Backups -> /var/lib/vz/backups

สอบถามหน่อยครับ ทำผิดครับ โดยใช้คำสั่ง ln -s /var/lib/vz/backups /backups

คำถามคือ

  1. วิธีการแบบนี้เค้าเรียกว่าการทำอะไรครับ
  2. เนื่องจากสร้างผิด path จะต้องการเอาออก ไม่ทราบว่ามีคำสั่งเอาออกหรือว่าต้องลบ backus ออกอย่างเดียวแล้วใช้คำสั่งใหม่ครับ

และถ้ามีเอกสารอ้างอิ้งเช่นความรู้เกี่ยวกำคำสั่งประมาณ ln -s รบกวนขอแบ่งปันความรู้หน่อยครับ เพื่อที่จะได้ลองศึกษาเองครับ
ขอบคุณมากครับ

  1. Symbolic link
  2. rm

ขอบคุณครับ

คุณ datatan ตอบครบ 2 ข้อแล้ว

ส่วนคำถามทิ้งท้าย แนะนำให้ลองสั่ง man ln ครับ