คลาย backup ของ plesk แบบ textmode นะครับ

คลาย backup ของ plesk แบบ textmode นะครับ

ใช้คำสั่งไรหรือครับ ไฟล์ มัน 600 mb ส่วนมากมีแต่รูปนี้จะใช้คำสั่งไรหรือครับ

ลองคำสั่งใน doc ใน plesk แล้ว ไม่สำเร็จหรือว่าใช้ผิดหว่า

อยากสอบถามครับว่าต้องใชคำสั่งไรครับผม

backup แบบ domain นะครับผม

ขอบคุณครับผม

/usr/local/psa/bin/pleskrestore --create-map BACKUPFILE -map MAPFILE
/usr/local/psa/bin/pleskrestore --restore BACKUPFILE -map MAPFILE