สอบถามเรื่องการ Backup ข้อมูล Plesk 7

อยากทราบว่าการ Backup ข้อมูลของ Plesk 7 นั้น สามารถ Backup ด้วยวิธีใดได้บ้างครับ

แล้วถ้าใช้ ssh ต้องใช้คำสั่งอย่างไรครับ

ถ้าใช้ ssh backup ข้อมูลเสร็จแล้ว ไฟล์ที่ backup จะไปอยู่ที่ไหน ?