ทำเว็บแล้วใช้ background แบบนี้ก็ดีเกมือนกัน

http://www.joepixel.com/common/images_blog/cool.html

โอ้วว เมา

ดูแล้ว เกิดอาการ ตาลาย วิงเวียน คล้ายจะเป็นลม

โอ้เยี่ยม ขอเอาไปลองใช้ดูซะหน่อยซิ