ท่านใหนเก่ง asp ช่วยดูหน่อยครับ

รันแล้วมัน Not Today ตลอดเลย ไม่รู้ว่าผิดตรงใหนครับ

<%

mydate = request.Cookies(“mydate”)
today = Date

if today = mydate then
response.write"In Today"
else
response.write"Not Today"
Response.Cookies(“mydate”) = Date
end if

%>

mydate เป็น text

ลองใช้ datediff ดูนะครับ

remainday=datediff(“d”,date(),mydate)

ขอบคุณมากครับ ได้แล้วครับ

ใช้ CDate(mydate) เอาครับ