ตามหา ASP.NET Server ที่ให้ทดลองใช้ก่อน ผมมีปัญหากับแสดงผลภาษาไทยครับ

เนื่องจากโฮสที่ผมใช้อยู่พอ deploy ตัวเว็บที่ทำเสร็จเรียบร้อยลงไปแล้ว ปรากฏว่าตอนกดเซฟนั้นมันกลายเป็นตัว ??? หมดเลยครับ ซึ่งโฮสเก่าที่เคยใช้นั้นและเครื่องที่ผมพัฒนาเว็บนี้กลับแสดงผลได้ปรกติครับ

จึงอยากสอบถามว่ามีท่านใดให้บริการ Windows Host และมีให้ทดลองก่อนบ้างครับ ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ เล็กๆ เพียง 100MB และก็ MySql database อีก 1 อันก็พอครับ อยากลองให้แน่ใจก่อนว่าใช้ได้แล้วค่อยเช่าจริงครับ

ขอบคุณครับ

น่าจะเป็นเรื่อง encoding ที่ต้องตั้งเพิ่มเติมครับ

ของผมก็ขอทดลองใช้ได้ครับ ถ้าสนใจก็เข้าไปที่เวบผมแล้วก็เลือก package แล้ว order ใส่หมายเหตุว่าต้องการทดลองใช้งาน
เดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปครับ

ขอบคุณครับ คุณ Maxlogic ตอนนี้ได้ทดลองใช้โฮส เร็วลื่นไหลเลยครับ

จากปํบหา asp.net แสดงตัวอักษรเป็น เครื่องหมายคำถามนะครับ ให้เช็คดังนี้

  1. connection string ควรระบุให้คอนเนคแบบ UTF-8 ตามนี้นะครับ เติมต่อท้ายไป

[COLOR=#A31515]<add[/COLOR][COLOR=#000000] [/COLOR][COLOR=red]name[/COLOR][COLOR=#000000]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]“MySQLCoStr”[/COLOR][COLOR=#000000] [/COLOR][COLOR=red]connectionString[/COLOR][COLOR=#000000]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]" server=xxx.xxx.xxx.xxx; user id=UserID; password=*****; database=dbName; pooling=false; CharSet=utf8"[/COLOR][COLOR=#000000] [/COLOR][COLOR=red]providerName[/COLOR][COLOR=#000000]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]“MySql.Data.MySqlClient”[/COLOR][COLOR=#A31515]/>[/COLOR]
2. ในหน้าเพจ ให้เติม meta equiv ไป ตามนี้
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]<meta http-equiv=Content-Type content=“text/html; charset=[/FONT][/COLOR][B]utf-8[/B][COLOR=#000000][FONT=Tahoma]”>[/FONT][/COLOR]

  1. อย่าลืม set Globalization ใน Web.config เติมไปใต้ system.web นะครับ เพราะ server ส่วนมากจะเป็น religion ไม่ใช่ไทยครับ

<globalization
fileEncoding="windows-874"
culture="th-TH"
uiCulture="th-TH"
requestEncoding="windows-874"
responseEncoding=“windows-874”
/>

ถ้าเป็นของ PHP ปัญหา mysql connect แล้วเป็นเครื่องหมายคำถาม ให้ดูตามลิ้งนี้ครับ

http://www.thaicreate.com/community/php-mysql-thai.html

แท้งกิ้วครับ