อยากจะทำ Application เหมือน Radio In Thailand

งมมาหลายวันละ ผมเอา library ของ Bass.net มาทำครับ

ตอนนี้เหลือ Visualization ที่เป็น effect bar ขึ้น ๆ ลง ๆ ตามเสียงดนตรี

กับ Download Buffer ที่รายงานตอนที่กด Play แล้วขึ้น Download ว่าเสร็จไปกี่ % แล้วครับ

ชี้ทาง หรือ กล่าวไว้เป็นแนวทางหน่อยครับ งมมาหลายวันแล้วครับ