โฆษณาของ apple สมัยก่อนนู้นนนนนน

http://www.youtube.com/watch?v=w0du7zppT2E#