สอบถามเรื่อง API ของ ThNic หน่อยครับ

#1

ผมต้องการเชื่อม WHMCS กับ API ของ ThNic แต่ไม่มี Module สำเร็จรูป ผมเลยต้องเขียนการเชื่อมต่อเอง
ปัญหาคือ ผมทำการ Login เข้า API ของ Thnic ได้แล้ว แต่ไม่สามารถเรียกค่า sid ออกมาได้ครับ

ซึ่งรูปแบบการเชื่อมต่อของ Thnic เป็นดังรูป

รบกวนเพื่อนๆ พี่ๆ แนะนำการดึงค่า sid ออกมาใช้งานหน่อยครับ

0 Likes