สอบถาม apache ค้าง

สอบถาม apache ค้าง กิน CPU ไป 99% เลยครับ เป็นครั้งละ 2-3 ครั้งต่อวันนะครับ ซึ่ง service httpd restart ไปแล้วก็หายไป restart ครั้งได้งานได้ 5-6 hr ครับ

อาการแบบนี้น่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรครับ เมื่อ apache ค้างแล้วทำให้ไม่สามารถเข้าเว็บได้เลยนะครับ

พอมีทางแก้ไขผมต้องทำอย่างไรครับ เพื่อแก้ไขปัญหาให้หายไปอย่างถาวรนะครับ

top - 11:52:49 up 23:25, 1 user, load average: 996.59, 1017.16, 854.22

Tasks: 1253 total, 1033 running, 220 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

Cpu(s): 99.8%us, 0.2%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st

Mem: 8266824k total, 7568688k used, 698136k free, 387456k buffers

Swap: 4096532k total, 4k used, 4096528k free, 5576828k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

30289 apache 25 0 164m 62m 46m R 3.3 0.8 1:34.38 httpd

30450 apache 25 0 163m 62m 46m R 3.3 0.8 1:37.43 httpd

30907 apache 25 0 166m 60m 41m R 3.3 0.7 1:11.65 httpd

31242 apache 25 0 164m 56m 39m R 3.3 0.7 0:43.04 httpd

31295 apache 25 0 165m 52m 34m R 3.3 0.7 0:39.69 httpd

31348 apache 25 0 161m 47m 31m R 3.3 0.6 0:33.30 httpd

31477 apache 25 0 161m 30m 14m R 3.3 0.4 0:20.38 httpd

31488 apache 25 0 156m 13m 3576 R 3.3 0.2 0:19.10 httpd

31505 apache 25 0 155m 12m 3012 R 3.3 0.2 0:16.40 httpd

31528 apache 25 0 155m 12m 3016 R 3.3 0.2 0:15.90 httpd

31530 apache 25 0 155m 12m 3044 R 3.3 0.2 0:15.69 httpd

31534 apache 25 0 155m 12m 3012 R 3.3 0.2 0:15.81 httpd

31535 apache 25 0 155m 12m 3012 R 3.3 0.2 0:15.80 httpd

31536 apache 25 0 155m 12m 3012 R 3.3 0.2 0:15.80 httpd

31537 apache 25 0 155m 12m 3012 R 3.3 0.2 0:15.79 httpd

31538 apache 25 0 155m 12m 3016 R 3.3 0.2 0:15.69 httpd

31540 apache 25 0 155m 12m 3012 R 3.3 0.2 0:15.74 httpd

31541 apache 25 0 155m 12m 3016 R 3.3 0.2 0:15.72 httpd

31542 apache 25 0 155m 12m 3020 R 3.3 0.2 0:15.71 httpd

31562 apache 25 0 155m 12m 3012 R 3.3 0.2 0:15.32 httpd

31584 apache 25 0 155m 12m 3016 R 3.3 0.2 0:14.89 httpd

31597 apache 25 0 155m 12m 3012 R 3.3 0.2 0:14.79 httpd

31599 apache 25 0 155m 12m 3016 R 3.3 0.2 0:14.74 httpd

31600 apache 25 0 155m 12m 3020 R 3.3 0.2 0:14.72 httpd

31610 apache 25 0 155m 12m 3012 R 3.3 0.2 0:14.40 httpd

31611 apache 25 0 155m 12m 3012 R 3.3 0.2 0:14.39 httpd

31612 apache 25 0 155m 12m 3056 R 3.3 0.2 0:14.29 httpd

31613 apache 25 0 155m 12m 3016 R 3.3 0.2 0:14.34 httpd

31614 apache 25 0 155m 12m 3056 R 3.3 0.2 0:14.32 httpd

31615 apache 25 0 155m 12m 3044 R 3.3 0.2 0:14.30 httpd

31616 apache 25 0 155m 12m 3016 R 3.3 0.2 0:14.30 httpd

31617 apache 25 0 155m 12m 3016 R 3.3 0.2 0:14.30 httpd

31621 apache 25 0 155m 12m 3016 R 3.3 0.2 0:14.42 httpd

31622 apache 25 0 155m 12m 3056 R 3.3 0.2 0:14.40 httpd

31638 apache 25 0 155m 12m 3036 R 3.3 0.2 0:14.29 httpd

31658 apache 25 0 155m 12m 3016 R 3.3 0.2 0:13.80 httpd

31659 apache 25 0 155m 12m 3020 R 3.3 0.2 0:13.79 httpd

31707 apache 25 0 155m 12m 3048 R 3.3 0.2 0:13.24 httpd

31708 apache 25 0 155m 12m 3016 R 3.3 0.2 0:13.22 httpd

31709 apache 25 0 155m 12m 3012 R 3.3 0.2 0:13.21 httpd

31710 apache 25 0 155m 12m 3012 R 3.3 0.2 0:13.20 httpd

31713 apache 25 0 155m 12m 3036 R 3.3 0.2 0:13.09 httpd

31714 apache 25 0 155m 12m 3012 R 3.3 0.2 0:13.14 httpd

31715 apache 25 0 155m 12m 3012 R 3.3 0.2 0:13.12 httpd

31716 apache 25 0 155m 12m 3048 R 3.3 0.2 0:13.11 httpd

31717 apache 25 0 155m 12m 3012 R 3.3 0.2 0:13.10 httpd

เว็บอะไรเอ่ย ทำเกี่ยวกับอะไร load ตั้ง 900 ไม่ธรรมดามากๆ

ปกติเครื่องใช้ทำโฮสติ้งครับ

แต่มีของเพื่อนเขามาลงโฮสด้วย คนเข้าต่อ 6-7000 uip ครับ มีส่วนเกียวไมครับ เขาใช้ WP

ใช้ nginx ครับ

น่าจะมี url ที่เรียกแล้วทำงานค้างครับ ทำให้กินทั้ง cpu และ connection จนโหลดขึ้น

ลองเปิด Apache ExtendedStatus แล้วดูครับว่า url ใหนค้างอยู่ restart apache แล้วรอซัก 2 ชม เรียกดูก็น่าจะพอรู้แล้ว

บอกให้เพื่อนแยกออกไปเลยครับ

6-7พันนี่ ไม่ควรอยู่รวมแล้ว

cpu วิ่ง 99% แบบนี้ ไม่ไหวแล้วครับ

ตรวจสอบการใช้งานของครื่องด่วน

พวก autopost ของ WP ทำงานอยู่แน่ๆเลยครับ โหลดสูงจนเครื่องจะไหม้เอา

ระดับนี้ ssh เข้าไป top ไหว ก็นับว่าดีแล้วครับ

แตะหลัก 10 ก็น่ากลัวแล้ว นี่ขึ้นไปถึงหลักพัน

ลองเช็ค cron ดูด้วยครับ อาจจะมีสั่ง cron ให้เรียกหน้าเว็บทุก 1 นาที แถมที่เรียกก็ดันทำงานวนลูปไม่จบอีก

ขอบคุณทุกท่านครับ เหนื่อยใจๆ

ยืนยัน งง เหมือนกันบางทีลูกค้าติด script เสร็จมันก็วนลูปตัวมันเองเรียกตัวเองซ้ำ ๆ เจอกับ wordpress