จะเข้า anyname.domain.com แล้วให้ไปที่ domain.com ต้องทำยังไง

ไม่ใช่ซับโดเมน คือต้องการให้พิมพ์ชื่ออะไรก็ตาม anyname.domain.com แล้วให้ไปที่ domain.com
ในตอนนี้เวลาเรียกเว็บ กลับเข้าไปที่หน้าอาปาเช่ซึ่งไม่เข้าไปที่หน้าเว็บหลัก ต้องทำยังไง
จะเกี่ยวกับการตั้งค่าดีเอ็นเอสหรือเปล่า ใช้ซีพีไดเร็คแอ็ดมินครับ

ถ้าเข้าหน้าอะไรก็ตามในเครื่องเราแสดงว่า dns ชี้มาได้แล้ว ทดสอบง่ายๆก็คือ ping ชื่อ subdomain แล้วได้ ip ถูกต้อง
ส่วนที่เป็นหน้า apache ก็เพราะไม่มี vhost ของ subdomain นั้นๆ
ถ้าจะให้ทุก subdomain ชี้มาที่โดเมนหลักก็ต้องทำ wildcast virtualhost ให้ apache ครับ

servername