AMD เริ่มวางจำหน่าย CPU Opteron รุ่นล่าสุด "Magny-Cours"

CPU สำหรับใช้งานระดับเซิฟเวอร์องค์กรซีรีย์ Opteron รุ่นใหม่ “Magny-Cours” เริ่มออกวางจำหน่ายแล้ว

AMD บริษัทผู้ผลิตชิปเซตประมวลผลได้ประกาศเริ่มทยอยจำหน่ายส่ง CPU รุ่นใหม่สำหรับใช้งานในเครื่องแม่ข่ายระดับองค์กรตระกูล Opteron รุ่นล่าสุด “Magny-Cours” โดยจากแหล่งข่าว Opteron รุ่นใหม่ “Magny-Cours” นั้นมีโค้ดเนมว่า Opteron 6000-series ประกอบไปด้วยหน่วยประมวลผลแยกจำนวน 12 แกน ใช้พลังงานตั้งแต่ 85W ไปจนถึง 140W และมีความเร็วในการประมวลผลอยู่ที่ 1.70GHz ถึง 2.4GH โดยมีการออกแบบให้ใช้กับเมนบอร์ดเฉพาะแบบ G34 และมีการคาดเดาว่ามีหน่วยความจำแบบ L3 Cache อยู่ที่ 12 MB พร้อมๆ กับรองรับหน่วยความจำระบบแบบ DDR 3 อย่างไรก็ตามทาง AMD ได้ออกมาประกาศว่าจะมีการวางจำหน่าย “Magny-Cours” แบบจำนวนจำกัดเนื่องจากทางบริษัทมีเเผนการเปิดตัว CPU Opteron รุ่นต่อไปในช่วงปลายปีนี้