ขอคำปรึกษาเรื่อง AddDefaultCharset ใน Directory แต่ละ Virtual หน่อยครับ

<Directory “/var/www/html/cit1/main/kmzone”>

AddDefaultCharset TIS-620

</Directory>

ผมเซ็ตประมาณนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ หรือผมจะต้องวางแบบ

<VirtualHost xxx.xx.xx.x:80>

ServerAdmin nim@kmutnb.ac.th

DocumentRoot /home/civil/www

<Directory “/var/www/html/cit1/main/kmzone”>

AddDefaultCharset TIS-620

</Directory>

ServerName cit.kmutnb.ac.th

ErrorLog logs/cit.kmutnb.ac.th-error_log

CustomLog logs/cit.kmutnb.ac.th-access_log combined

</VirtualHost>

ครับ จุดประสงค์คือผมอยากจะกำหนดให้ในแต่ละ Virtual Charset เป็นคนละแบบกันนะครับ

เอ แต่ว่าเกือบ 100% script ลูกค้าเขากำหนด charset อยู่แล้วนะครับ ที่เราตั้งอาจจะไม่มีความหมายนะครับ

ใช้ครับ charset ใน code แล้วแต่พอไฟล์ที่อับโหลดไปผ่านตัวเว็บแล้ว ไฟล์อย่าง ทดสอบ นะครับ.doc กลายเป็น µÑÇÍÂèÒ§ Á¤Í.doc หมดเลยครับ

แค่ไฟล์ที่เป็นภาษาไทยเท่านั้นครับ

นี่ครับ

น่าจะเป็นแนวทาง

ส่วนการอับโหลดผ่าน FTP บางโปรแกรมจะเลือก charset ได้

กับพวก encode / binary ลองดูนะครับ

ขอบคุณครับ เดียวพรุ่งนี้ไปลองแบบกราฟิกโมทเอาครับ