Add โดเมน ลูกค้าเ่ก่าลงใน WHMCompleteSolution ได้อย่างไรครับ

ขอแบบระเอียดได้ไมครับ เพราะว่างงกับมันจริง ๆ โปรแกรมนี้อะ ซื้อมานานแล้ว แต่ใช้ไม่ได้สักทีเลยครับผม

Clients > Add New Order

แล้วก็กรอกตามที่หน้านั้นมีเลยครับ แต่ ไม่ต้องเจ invoice