จะ Add user ftp เข้า Server Ubunto 10 ได้อย่างไร

เนื่องจากเซฟเวอร์นี้ไม่มี control panel เอาไว้จัดการ เลยไม่มี user มีแต่ user root อย่างเดียว

ถ้าตอนนี้ผมติดตั้ง ftp ผ่านแล้วแต่ไม่รุ้ว่าติดตั้งถูกหรือไม่นะครับ ก็ติดตั้งตามเว็บอื่นๆๆไปจน netstat -nlp ขึ้นตามด้านล่าง Reboot server แล้วครับ

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 287/apache2
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 250/sshd
tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 272/proftpd: (accep
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 250/sshd

คำถามคือ จะ add user เพื่อจะใช้ในการ Ftp เอาข้อมูลอย่างไรหรอครับ เพราะข้อมูลเป็น 80 G เยอะมากครับ

จริงๆ ก็ใช้ winscp ต่อเข้าไปด้วย user root ได้เลยนะครับ protocol sftp ไม่ต้องลงอะไรเพิ่ม ขอแค่ ssh ได้ก็พอ

ขอบคุณครับ คุณ ไอซ์