Account Directadmin สามารถขายได้ไหมครับ


#1

พอดีผมมี Account Directadmin แบบ Internal License อยู่ 1 Account ที่ไม่ได้ใช้งานนานแล้ว

มี License Life time แบบ 89USD อยู่ 12 ตัว สามารถขายได้ไหมครับ

แบบว่าอยากขายแบบยก Account ไปเลยครับ จะสามารถขายเปลี่ยนมือได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ


#2

หลัง ๆ เห็นทาง directadmin จำกัดการเปลี่ยน IP เอง ไว้แค่ 5 ครั้ง จะซื้อมันเสียวตรงนี้แหละครับ


#3

ขายยก account ได้นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไร