ตามหาโฮสต์ของโดเมน abenviron.co.th ทำยังไงได้บ้างคะ

คนดูแลรับเงินไปแล้วน่าจะไม่ต่ออายุโฮสต์ ตอนนี้ยูสเซอร์ใช้อีเมลไม่ได้ แล้วมันมีข้อมูลสำคัญในอีเมลค่ะ จะเช็คยังไงได้บ้างค่ะว่า abenviron.co.th อยู่กับโฮสต์ที่ไหน

FYI

ขอบคุณมากค่ะ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.