ใหม่ ! เนื้อที่ 700M/70GB เพียง 500 บาท/ปี - INET - IBM&HP Server

Super Save Hosting Plan (SS)

SS-1

 • HDD Disk Space : 700MB
 • Data Transfer : 70GB
 • 500 บาท/ปี

SS-2

 • HDD Disk Space : 1.2GB
 • Data Transfer : 120GB
 • 700 บาท/ปี

SS-3

 • HDD Disk Space : 1.8GB
 • Data Transfer : 180GB
 • 900 บาท/ปี

SS-4

 • HDD Disk Space : 3GB
 • Data Transfer : 300GB
 • 1,500 บาท/ปี

SS-5

 • HDD Disk Space : 5GB
 • Data Transfer : 500GB
 • 2,500 บาท/ปี

Data Center : INET VIP Sute Room

ทำงานบน Server แท้ ระดับโลกจาก IBM และ HP เท่านั้น มั่นใจกว่า
http://www.dlthhost.com/home4/hosting/super-save-hosting-plan

หรือ แวะชมบริการอื่นอีกมากมายที่เว็ปหลักของเรา
http://www.dlthhost.com