ปิดครับ รับแรม 64GB ddr3 1333 ecc จะเป็น 8x8 หรือ 16x4 ก็ได้ครับ

รับแรม 64GB ddr3 1333 ecc จะเป็น 8x8 หรือ 16x4 ก็ได้ครับ
ท่านใดขาย ลงราคากับช่องทางที่สามารถติดต่อได้ง่ายๆ
ไว้เลยครับเดี๋ยวผมติดต่อไปครับ
ขอบคุณครับ