เว็บปลอม 57,000 เว็บต่ออาทิตย์

จากข่าวนี้ ตัวเลขน่าตกใจนะครับ ผู้ไม่หวังดี สร้างเว็บปลอมขึ้นมาประมาณ 57,000 เว็บต่อสัปดาห์

“In a recent investigation, it was discovered that cybercriminals are creating 57,000 new ‘fake’ websites each week looking to imitate and exploit approximately 375 high-profile brands. eBay and Western Union were the most targeted brands, making up 44 percent of exploited brands discovered. Visa, Amazon, Bank of America and PayPal also heavily targeted by cybercriminals. Banks comprise the majority of fake websites by far with 65 percent of the total. Online stores and auction sites came in at 27 percent, with eBay taking the spot as the No. 1 most targeted brand on the Web today.”

ที่มา http://yro.slashdot…Sites-Each-Week

ผมเคยเจอเว็บปลอม amazon ครับ

เหมือนมาก รูปสินค้า ข้อมูลสินค้า รีวิวสินค้า เปรียบเทีนบราคา มีหมด ลงทุนมาก

เลยลองกดสมัครสมาชิก พบว่ามันจะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวหมดเลยครับ

(มากกว่าการสมัคร amazon ตามปกติ) ทั้ง paypal email / credit card no. / …

ผมว่าต้องมีคนไม่รู้กรอกไปมั่งแหละ

แต่ตอนนี้โดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วครับ

คงต้องระวังตัวอย่างเดียว