แจกรหัสส่วนลด 28 % จดโดเมนใหม่ .com .net .org ในราคา 252 บาท/ปี จำนวนจำกัด

แจกรหัสส่วนลด 28 % จดโดเมนใหม่ .com .net .org ในราคา 252 บาท/ปี จำนวนจำกัด Code : DOMAIN@28P (รหัสส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะการจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษใหม่เท่านั้น) http://www.customer.datatan.net