ถามหน่อย 256 MB,1 GB Bursted หมายความว่าไงครับ

ที่ Host เค้าเขียนสเป็กไว้ว่า RAM : 256 MB,1 GB Bursted

พื้นฐานมี ram ให้ใช้งาน 256 MB
แต่ถ้าฉุกเฉินก็สามารถเรียกใช้งานได้(ชั่วคราว)ถึง 1GB ครับ

อย่างนี้นี่เอง วันก่อนมีคนถามตอบไม่ถูกเหมือนกัน

Bursted ในความหมายของ VPS Spec หมายความว่า… หน่วยความจำเสมือน โดยจะนำ swap ram ของเครื่องหลักมาเป็น Bursted
แต่ไม่เหมือน swap ram ของเครื่องหลักเสียทีเดียวครับ เป็นค่า peak ที่สามารถ swing ไปได้ถึงหากเกิน Bursted Ram ก็จะอืดมากๆครับ

หลัก ๆ คือใช้ได้ 256 MB ครับ
แต่อาจจะใช้ได้เกินจนถึง 1 GB (ถ้าระบบหลักมี RAM เหลือให้ใช้)

ขอตอบแบบนี้ดีกว่า :slight_smile:

256 MB คือ Ram ที่เขา Guaranteed RAM ในการใช้งาน ว่าได้รับขั้นต่ำ
1GB คือ Ram ที่สามารถใช้ได้สูงสุด หาก ระบบ หลักยังพอมี ram เหลืออยู่ สามารถดึงไปใช้งานได้ หากระบบย่อย นั้นๆ ต้องการใช้งาน