เรื่องที่ 2 มาดูว่า ip หรือ server เรามี domain อะไรบ้าง reverse ip lookup

คุณสามารถดูได้จาก ip และ reverse ip lookup ได้ว่า ip คุณมีใครใช้บ้าง

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค คือ
1.ดูว่าเว็บไซต์ของ เจ้าที่ให้บริการ hosting มีลูกค้าเยอะจริงตามที่โฆษณาไหม
2.ดุว่าถ้าเราใช้ dedicated ,vps,colocation ลูกน้องเราแอบเอาไปทำ web ส่วนตัวไหม
3.etcs

ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ
1.ถ้าเราจำกัด ip สำหรับ hosting เราจะรู้ว่าตอนนี้มี domain ใน server เราเท่าไหร่
2.ประโยชน์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
3.ประโยชน์ในการป้องกันการทุจริต ย้อนเช็คได้

ที่ดีๆเห็นจะมี
http://www.domaintools.com/reverse-ip/