2 in 1

ถ้าจะวาง 1 U

แต่ให้มี Linux เป็นหลักในเครื่องแล้วมี window server ด้วยทำได้ไหม ทำอย่างไรครับ

ขอบคุณครับ

ทำ VPS ไงครับ แยกระบบละอย่างน้อย 1IP

ระบบหลัก VPS server 1ip (เช่น VMWARE ESXi)

  • vps1 linux 1ip

  • vps2 windows 1ip

  • vps3 linux or windows 1ip

  • vps4 …

จะสร้าง vps เป็น os linux windows หรืออะไรได้บ้าง ขึ้นกับว่า vps server รองรับอะไรได้บ้างครับ

ลงเป็น vps ตามที่คุณแมนบอกเลยครับ