ขาย 1U Server Case Chenbro + MB Tyan i875P + P4 800MHz

Case Chenbro 1U
MB Tyan Tomcat i875P S5102
CPU Intel Pentium 4 800MHz
Ram 2GB ( Kingston KVRX64Cxxx/512 X 4)
HD Seagate 80GB หมดประกัน 04/2011 Dcom
No Cd-Rom

นัดทดลองเครื่องได้ที่ กสท. ชั้น 13
ขาย 9,500.00 7,500.00

Rack U สามารถอดออกแล้วใส่เมนบอร์ดประกอบเองได้ไหมครับ

ได้ครับ แต่แนะนำเป็น Server Board
ถ้าเป็น pc จะติด ส่วนที่ เป็น Sound ครับ

หน้าสนแหะ

โรงกึงทำได้

อ่าน่ะ…โรงกลึงครับ ไม่ใช่โรงกึง

ขอโทด ครับ