หาที่วางเครื่อง 1u สาย 1Gbps Dedicated หรือ 1/2

ขอทราบราคาและจะหาที่วางเครื่อง 1u สาย 1Gbps Dedicated (ผมมีเครื่องอยู่แล้ว) และขอราคาแบบครึ่งสาย 500Mbps Dedicated เพื่อตัดสินใจด้วยครับ (เผื่อแบบเต็มสายราคามันสูงไป)

#สตรีมมิ่งด้านเสียง

ขออนุญาตเสนอไว้พิจารณาครับ

ขนาด COLO 1U ราคา 2,000 บาท
Dedicated 500Mbps ราคา 2,500 บาท รวมทั้งหมด
4,500 บาท/เดือนครับ
สอบถามเพิ่มเติมLine ID @colo หรือโทร 083-888-5445 ทักเข้ามาพูดคุยรายละเอียดราคาก่อนได้นะครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.