✱ ขอความกรุณาช่วยทำแบบสอบถามเพื่อจบป.ตรีด้วยค่ะ (17-36ปี) ✱

แบบสอบถามเรื่องการซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของกลุ่มอายุ 17-36 ปี

ทำแบบสอบถามได้ที่นี่

งานนี้เป็นงานวิจัยสำหรับจบป.ตรี ยังขาดจำนวนผู้ทำแบบสอบถามอยู่มากค่ะ ขออนุญาตทางเว็บด้วยนะคะ หากอายุท่านไม่อยู่ในเกณฑ์ การส่งต่อให้คนรู้จักทำได้จะเป็นพระคุณอย่างสูง สำหรับท่านที่ทำแล้ว ขอขอบคุณที่เสียสละเวลาทำแบบสอบถามนี้นะคะ

อายุเกิน อดทำเลย 555

อายุไม่ถึงอดเหมือนกัน

แค่สนใจช่วยตอบแบบสอบถามก็ขอบคุณมากแล้วค่ะ หากสะดวกรบกวนช่วยแชร์ต่อหน่อยนะคะ :pray:

เรียบร้อยละคร๊าบบ

ไม่รู้ช้าไปหรือเปล่า แต่ก็เข้าไปทำให้แล้วนะครับ :grinning:

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.