วิเคราะห์ผล 15 ปี่ผ่านไปจากหนังสือของ Bill Gates

เมื่อ 15 ปีที่แล้ว มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ดังมาก ผมก็ซื้อมาอ่าน ชื่อ The Road Ahead เขียนโดย Bill Gates ครับ

เรื่องที่เขาพูดถึงหลักๆ

Email
The Wallet PC
Wireless Networks
Social Networking
Online Shopping
Videoconferencing
The Internet and the Web
Privacy

หลังจากผ่านไป 15 ปี ทุกวันนี้อะไรตรงไม่ตรงบ้าง อ่านกันสนุกๆ ได้ที่นี่

http://www.theatlantic.com/business/archive/2010/05/bill-gates-more-profit-than-prophet/56982/

ผมก็อ่านเหมือนกันครับเล่มนี้ แต่ยังอ่านไม่จบเลย… เป็นของน้าผม