หาเครื่อง 1 u ครับ hp

cpu e5-2660-e5-2690 แรม 128 หรือ 192