ติดตั้ง Zend บน Freebsd5.4 ติดปัญหา

รบกวนด้วยครับ ดังข้างล่างนี้
พอถึงบรรทัดสุดท้าย เคาะปุ้บหลุดออกไปเลย ไม่ติดตั้งให้

ขอบคุณครับ

xxxx# cd customapache/
xxxx# ./build zend
File already exists: ZendOptimizer-3.2.8-freebsd5.4-i386.tar.gz

Location of php.ini:
/usr/local/lib
Press return to continue…

ln: /usr/lib/libc.so.3: File exists
Please, wait …

Zend Optimizer installation was NOT completed successfully.

File: ./dialog does not exist!

For further assistance, please contact Zend Support at
https://www.zend.com/support/
[To continue, press Enter]

ลองลงแบบ manual ครับ
ให้ extract file ZendOptimizer-3.2.8-freebsd5.4-i386.tar.gz แล้ว cd เข้าไป run install-tty ครับ

ได้ล่ะครับ ขอบคุณมากครับ