หา windows hosting ที่รองรับ asp .net 2.0 และมี SQL Server

ส่วนของ hosting มีรายละเอียดแค่นั้นครับ

แต่ที่ต้องการเจ้าหน้าที่ admin ที่รู้จักและใช้งาน SQL server เป็นครับ

ปัจจุบันใช้งานอยู่ที่ hosting รายนึง สร้าง DB ผ่าน control panel เขาได้ แต่ไม่ได้ owner permission

เข้าข่ายครับ PM ไปแล้วครับ
http://www.datacenterasia.com/dca2/webhosting/WinPlus.aspx

pm ไปแล้วครับ