ยกเลิก WildCard บางโดเมน บน VPS ทำยังไงครับ

ดีครับ พึ่งเช่า VPS มา ตอนนี้ผมได้ให้เขาทำWildCard ด้วย ปัญหาตอนนี้คือ ทุกโดเมนบน Vps ไม่สารถใช้ Suppdomain ได้เลย สร้างซัพโดเมนมา พอเรียก มันจะวิ่งเข้าไปที่หน้าหลักทุกซัพโดเมนครับ ต้องแก้ไงครับ คืออยากยกเลิกไม่ใช้ WildCard บางโดเมนนะครับ
และถามอีกอย่าง Wildcardถ้าเราเช่า VPS ที่เขาไม่ได้ทำให้เราจะติดตั้งเองทำไงครับ

—ขอบคุณครับ

ใส่ ServerAlias *.|DOMAIN| ใน Httpd.conf Customization สำหรับ domain ที่ต้องการทำ wildcard
ใน dns record ใส่ *.domain.com CNAME domain.com.