WHMCS Server Uptime for FreeBSD

script status ของ whmcs ตัวเดิมจะใช้ได้สำหรับ linux เท่านั้นครับ
เอาไปวางบนเครื่อง freebsd แล้วจะแสดงค่า uptime เป็น 0.00

ไปเจอมาเลยเก็บมาฝากครับ

เปิดไฟล์ status/index.php แล้วหา code นี้

$uptime = shell_exec("cut -d. -f1 /proc/uptime");

แทนที่ด้วย


$boottimeSec = shell_exec('/sbin/sysctl kern.boottime');// Get boottime in seconds
$aSec = explode (" ", $boottimeSec);

ยินดีด้วยครับ

ผมปิดระบบนี้นะครับ…เพราะว่า “shell_exec” มีความอันตรายหากเปิดให้ใช้งาน… ในแนวทาง share hosting ไม่แนะนำ
หากเป็น vps ส่วนตัว (มีเว็บตัวเองโดด) หรือเป็น dedicated/co-location (และมีแต่ของตัวเองโดด) ถึงจะเปิดครับ

แต่ผมก็ปิด…ครับ

ว้าว เจอล่ะ หาวิธีอยู่เหมือนกัน ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

แต่กำลังจะเลิกใช้พอดี ลาก่อนนะ whmcs

[quote author=thaidhost link=topic=14899.msg142708#msg142708 date=1225087033]
ขอบคุณครับ

แต่กำลังจะเลิกใช้พอดี ลาก่อนนะ whmcs

[quote author=thaidhost link=topic=14899.msg142708#msg142708 date=1225087033]
ขอบคุณครับ

แต่กำลังจะเลิกใช้พอดี ลาก่อนนะ whmcs

เหตุผลส่วนตัวครับ คืออันเก่า ทวงเองดีอยู่แล้ว
1.มาใช้ whmcs ทวง ได้น้อยกว่าเดิม
2.หน้าสั่งซื้อมันแยก เหมือนไปอีกเว็บนึง (ผมไม่ได้ซื้อแบบ integrate) ยอดขายเหมือนจะลด
3… เดี๋ยวจะมาเพิ่มให้อีก